Łącznik wzdłużny bezpośredni

Łącznik wzdłużny bezpośredni

symbol: Łwzb

Służy do połączenia profili CD przy bezpośrednim montażu konstrukcji do stropu lub sufitu.

Symbolilość (paczka)
Łwzb100